Terug naar het overzicht

Stageopdracht

Stageopdracht: Ontwikkeling van een Weefselkweekprotocol

Vitro Plus is een weefselkweeklaboratorium gevestigd in Zeeland, met een sterke focus op varens! Het bedrijf bestaat ruim 34 jaar en is inmiddels een wereldwijd begrip als het gaat om het leveren van zeer uniform, hoogwaardig uitgangsmateriaal. Jaarlijks produceert Vitro Plus zo’n 45 miljoen varens, welke over de hele wereld worden verstuurd en opgekweekt. Onze drijvende kracht en onderdeel van ons DNA is innovatie, dit kan zich vertalen in het ontwikkelen van nieuwe soorten, maar ook in nieuwe teelt – en vermeerderingsmethoden. 

Doel:

Vitro Plus biedt een uitdagende stageplaats aan voor het jaar 2024 of 2025. Het doel van deze stageopdracht is om Vitro Plus inzicht te geven in de mogelijkheden en uitdagingen bij het ontwikkelen van een nieuw weefselkweekprotocol voor een specifieke kamerplantensoort binnen de toegepaste vermeerderingsmethoden van Vitro Plus. De opgedane kennis moet antwoord kunnen geven op de vraag of deze kamerplant kans van slagen heeft binnen Vitro Plus.

Dit protocol moet reproduceerbaar, efficiënt en geschikt zijn voor gebruik binnen Vitro Plus.

Taken:

  1. Literatuuronderzoek: Voer een grondig literatuuronderzoek uit om de bestaande methoden en protocollen voor weefselkweek van het specifieke organisme of weefsel te begrijpen. Identificeer succesvolle technieken en mogelijke aanpassingen die kunnen worden toegepast.
  1. Protocolontwerp: Gebaseerd op literatuuronderzoek en eventuele voorafgaande experimenten, dienen de mogelijkheden binnen de toegepaste teeltmethodiek van Vitro Plus te worden onderzocht en beschreven. Dit omvat onder meer het opstellen van stapsgewijze instructies voor alle aspecten van weefselkweek, zoals sterilisatieprocedures, geschikte voedingsbodems, snij- en vermeerderingsmethoden, groeiomstandigheden en monitoring.
  1. Experimentele validatie:  Voer experimenten uit om het weefselkweekprotocol te valideren. Test de reproduceerbaarheid van de resultaten en optimaliseer waar nodig de procedure.
  1. Documentatie: Houd gedetailleerde aantekeningen bij van alle experimenten, inclusief observaties, resultaten en eventuele aanpassingen aan het protocol. Stel een protocolrapport op dat alle aspecten van de verkregen resultaten documenteert.

Verwachte resultaten:

Voor deze kamerplant de (on)mogelijkheden beschrijven voor het verder uitwerken naar een compleet weefselkweek protocol. Validatie van het rapport door middel van experimenten die laten zien dat de gekweekte planten gezond en levensvatbaar zijn. Een protocolrapport dat alle stappen van beschrijft, inclusief achtergrondinformatie, methodologie, resultaten en discussie.

Vereisten:

Studenten moeten een HBO/WO achtergrond hebben in biologie, biotechnologie of een gerelateerd vakgebied. Basiskennis van laboratoriumtechnieken en steriele technieken is vereist. Goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden zijn essentieel voor het rapporteren van resultaten en het opstellen van het protocolrapport.

Begeleiding:

Tijdens de duur van de stage zal de student worden begeleid door een R&D medewerker van Vitro Plus. Regelmatige vergaderingen zullen worden gehouden om de voortgang te bespreken, eventuele problemen aan te pakken en richting te geven aan het onderzoek.

Duur:

De stage heeft een verwachte duur van minimaal 4 maanden of zo lang als de  door de school/ universiteit voorgeschreven stage periode , afhankelijk van de complexiteit van het protocol en de vereiste validatie-experimenten.

Wat biedt Vitro Plus

Wij bieden hiermee een afgeronde en uitdagende stageopdracht met goede begeleiding. De stagevergoeding bedraagt € 400 bruto per maand bij een stageduur van 38 uur per week. Reiskosten bedragen € 0.23 per gereden kilometer met een maximum van 50 km per enkele reis of de werkelijke kosten van het openbaar vervoer.

De werkzaamheden vinden plaats in Burgh-Haamstede.   

Voor € 5 per maand kun je lid worden van de Personeelsvereniging welke regelmatig leuke, gezellige activiteiten organiseert.