Ziektes en Behandeling

Ziektes en Behandeling

Varens hebben weinig last van ziekten en plagen.
De ziektes die bij varens voorkomen kunnen vaak worden bestreden of op zijn minst onder controle gehouden worden door verstandige en praktische maatregelen te nemen in de kas.

Belangrijk is dat de varen in een goede conditie is. Bij Vitro Plus zijn we bezig met weerbaarheidsprogramma’s, onder andere van de firma’s Koppert en Synvital. We zien dat dit effect heeft op het gewas: het staat er gezond en sterk bij. Door de varen een hogere weerstand mee te geven is deze beter bestand tegen aanvallen van bacteriën, schimmels en insecten. Hiernaast zijn sanitaire maatregelen ook van groot belang;
- Gebruik altijd voor schoon gietwater (Bij Vitro Plus wordt het water niet gerecycleerd. Het water in de silo’s wordt belucht om vorming van anaerobe micro-organismen tegen te gaan)
- Zorg voor een goede ventilatie in de kas
- Zorg ervoor dat aangetaste planten en onkruid zo snel mogelijk uit de kas worden verwijdert.

Schimmels en bacteriën
Deze groep van organismen, onder andere Pythium, Rhizoctonia en Botrytis, kan smeul veroorzaken bij jonge varens. Dit kan worden voorkomen door niet bovenlangs water te geven en de kluit niet te lang vochtig te laten. Bestrijden kan met middelen zoals Flint. Tegen botrytis adviseren wij Teldor maar ook bijvoorbeeld Serenade of basis van een Bacillus stam.

Bladluis en zwarte luis
Deze komen niet veelvuldig voor bij varens maar in de kas kan je het wel eens tegenkomen. Hier geldt: goed scouten, monitoren en aangetaste planten verwijderen. De bestrijding kan op biologische wijze plaatsvinden door inzet van natuurlijke vijanden als galmuggen en lieveheersbeestjes. Verder kunnen milieuvriendelijke middelen op basis van natuurlijke en plantaardige oliën ingezet worden. Chemische middelen als Tepekki en Flipper kunnen ingezet worden als de plaag hardnekkig lijkt te zijn.

Wolluis en schildluis
Dit zijn plagen die eveneens een enkele keer kunnen voorkomen. Hierbij dienen drastische maatregelen genomen te worden. Monitoren en verwijderen zijn de belangrijkste, hoe sneller de haard wordt gevonden, hoe beter. Na verwijdering dient de sectie goed gereinigd te worden. Dit kan met een middel als Menno Clean plus. Bestrijding kan op biologische wijze met lieveheersbeestjes. Chemische bestrijding kan met middelen als Plenum, Tepekki en Flipper. Deze middelen moeten afwisselend worden toegepast.

Varenrouwmug
Deze plaag kan voorkomen worden, door de kluit wederom niet te nat te houden. De muggen kunnen met gele vangplaten weggevangen worden. Bestrijding kan met inzet van roofmijten.

Slakken
Sommige varensoorten, waaronder enkele aspleniums, zijn aantrekkelijk voor slakken.Tegen slakken kun je Sluxx (gebaseerd op ijzerfosfaat) of Nemaslug (gebaseerd op de slakkenparasitaire nematode Phasmarhabditis californica) gebruiken.

Rupsen
Er kunnen rupsen voorkomen bij varens. Scouten op rupsen is belangrijk. Een insectenlamp aanzetten, zodra de kas gesloten is, is een goede maatregel. Middelen als Nomolt en Runner, kunnen ingezet worden om de rups te bestrijden.

Onkruid
Naast ziekten en plagen is onkruid bestrijden van groot belang. Zorg dat deze verwijderd worden. Levermos kan bij varens voor problemen zorgen. Bedrijfshygiene en een goed drogende bovenlaag substraat moet levermos/algen voorkomen.