Disclaimer

Vitro Plus B.V. streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie te verstrekken. Uiteraard wordt deze informatie, ook als het als een tip of advies is geformuleerd, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar Vitro Plus kan niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie op deze website is van algemene aard en kunnen niet worden beschouwd als een vervanging van advies op maat. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Vitro Plus B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit gebruik van de informatie op de website.

Vitro Plus kan ook niet instaan voor de groei en bloei van de door hem afgeleverde producten, daar deze afhankelijk zijn van elementen die buiten zijn controle vallen.